+49-151-58585813 info@epoxystylecoat.com
EPOXY STYLE COAT - UW ONLINE WINKEL VOOR PREMIUM EPOXYHARS
epoxy style coatepoxy style coatepoxy style coat
0

Privacy Policy

Privacy Policy

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Sebastian Goy

Jägerspfad 27a

52249 Eschweiler

Duitsland

info@epoxystylecoat.com

 

Telefoon: +49 (0) 2403 - 8300351

 

Wij waarderen uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u gedetailleerd over de verwerking van uw gegevens.

 

  1. TOEGANG TOT GEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elk bezoek aan een website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij de juiste presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website verwijderd.

 

1.1 HOSTING

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze serviceproviders als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op uw servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Onze serviceproviders zijn gevestigd in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij resolutie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

 

1.2 CONTENT LEVERINGSNETWERK

Ten behoeve van een kortere laadtijd maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd content delivery network (“CDN”). Met deze service wordt inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-serviceproviders. Daarom worden toegangsgegevens verwerkt op de servers van de serviceproviders. Onze dienstverleners werken voor ons als onderdeel van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Onze serviceproviders zijn gevestigd in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij resolutie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

 

  1. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTPROCEDURE, CONTACT OPNEMEN EN OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract of uw contactpersoon te verwerken en u de bestelling of contactpersoon niet zonder hen kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectieve invoerformulieren. We gebruiken de gegevens die u verstrekt om contracten te verwerken en uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG.

Als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG door te beslissen om een ​​klantaccount te openen, gebruiken we uw gegevens voor het openen van een klantaccount. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzending, vindt u in de volgende secties van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract volledig is verwerkt of uw klantenaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na het verstrijken van de bewaartermijnen onder belasting- en handelsrecht in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. c AVG, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG of behouden we ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan dan wettelijk is toegestaan ​​en waarover we u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of door een functie te gebruiken die is voorzien in het klantaccount.

 

GOEDEREN MANAGEMENT SYSTEEM

We gebruiken goederenbeheersystemen van externe dienstverleners om bestellingen en contracten te verwerken. Onze serviceproviders werken voor ons als onderdeel van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

  1. GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP VERZENDING

Om het contract na te komen volgens artikel 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG geven wij uw gegevens door aan de verzendserviceprovider die met de levering is belast, voor zover dit nodig is voor de levering van bestelde goederen.

 

GEGEVENSOVERDRACHT NAAR VERZENDDIENSTAANBIEDERS MET HET OOG OP VERZENDMELDING

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, zullen wij u uw toestemming geven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG, stuurt u uw e-mailadres en telefoonnummer door naar de geselecteerde verzendserviceprovider, zodat zij vóór de levering contact met u kunnen opnemen met het oog op een melding of coördinatie van de aflevering.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het onderstaande contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doeleinde heeft verstrekt verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

Algemene logistieke systemen Duitsland GmbH & Co. OHG

GLS Duitsland-Strasse 1-7

DE-36286 Neuenstein

Duitsland

 

United Parcel Service Deutschland S.à rl & Co. OHG

Görlitzer Strasse 1

41460 Neuss

Duitsland

 

Bonum Logistik GmbH

Marie-Curie-Strasse 21

53359 Rheinbach

Duitsland

 

  1. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING

Bij het afhandelen van betalingen in onze webshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betaaldienstverleners.

 

4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIVERWERKING

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is om de betaling af te handelen. Dit dient om het contract na te komen volgens artikel 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn om de betaling zelf te verwerken, bijv. B. op uw eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Als u vragen heeft over onze partners voor betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

4.2 GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISATIE VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

Indien nodig geven we onze dienstverleners verdere gegevens, die zij gebruiken samen met de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling als onze contractverwerkers met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. Facturering, verwerking van betwiste betalingen, ondersteuning van de boekhouding). Volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f AVG om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, die overheersen in het kader van een afweging van belangen, bij onze bescherming tegen fraude en bij een efficiënt betalingsbeheer.

 

4.3 IDENTITEIT EN KREDIETCONTROLE BIJ HET SELECTEREN VAN KLARNA-BETALINGSDIENSTEN

Klarna Betaal nu (automatische incasso)

Als u kiest voor de betaaldiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna genoemd), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. een AVG dat we de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole naar Klarna mogen verzenden. In Duitsland kunnen de kredietagentschappen die door Klarna worden genoemd in de gegevensbeschermingsverklaring [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy] worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een evenwichtige beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld. Als gevolg hiervan kunnen we u bepaalde betalingsopties mogelijk niet meer aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens te allen tijde bij Klarna intrekken.

 

  1. ADVERTEREN PER E-MAIL

5.1 E-MAIL NIEUWSBRIEF MET REGISTRATIE

Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. een GDPR.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief en u kunt een bericht sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of een link in de nieuwsbrief gebruiken. Na uitschrijving verwijderen wij uw e-mailadres van de ontvangerslijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

5.2 NIEUWSBRIEF VERZENDEN

De nieuwsbrief kan ook door onze serviceproviders worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Onze dienstverleners zijn gevestigd in de volgende landen: VS Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze waarborgen: Standaardclausules inzake gegevensbescherming van een toezichthoudende autoriteit

 

Onze serviceproviders zijn gevestigd in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij resolutie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

 

5.3 EVALUATIEVERZOEKEN PER E-MAIL VERZENDEN

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG, gebruiken we uw e-mailadres om u te verzoeken een evaluatie van uw bestelling in te dienen via het evaluatiesysteem dat we gebruiken. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of via een link in het herzieningsverzoek.

 

De evaluatieverzoeken kunnen ook door onze serviceproviders worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

  1. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we technologieën waaronder zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

We gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. Winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, het tijdstip van het bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. Informatie over de inhoud van het winkelwagentje). In het kader van een belangenafweging dient dit overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. f AVG.

 

Bovendien gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming te kunnen geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve wettelijke basis voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende secties van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links:

Microsoft Edge ™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] /

Safari ™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] /

Chrome ™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] /

Firefox ™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] /

Opera ™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

 

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

 

  1. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN ADVERTERINGSDOELEINDEN

Voor zover u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw annuleringsmogelijkheden vindt u in de sectie "Cookies en andere technologieën". Zie elke technologie voor meer informatie, inclusief de basis van hoe we met elke leverancier samenwerken. Als u vragen heeft over de providers en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-SERVICES

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld met behulp van Google-technologieën, wordt het verkort door IP-anonimisering te activeren voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst die voor de respectieve technologie is gesloten tussen medeverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

 

GOOGLE ANALYTICS

Voor website-analyse worden automatisch Google Analytics-gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, van waaruit gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt doorgaans niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Google.

 

GOOGLE ADS

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op de websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde Google-remarketingcookie geplaatst, die automatisch wordt verzameld en verwerkt door gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht, op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maken. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd. Als u in dit geval bent aangemeld bij Google terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing te maken en te definiëren.

 

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u onze website bereikt via een Google Ads-advertentie. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen zoals het bezoeken van een website of nieuwsbriefregistratie) geregistreerd, waaruit pseudoniemen worden gebruikt. Er worden gebruiksprofielen gemaakt.

 

GOOGLE RECAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots), verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en maakt gebruik van een zogenaamde JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd. Het uitlezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.

 

GOOGLE-LETTERTYPEN

Voor een uniforme weergave van de inhoud op onze website verzamelt de scriptcode "Google Fonts" gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie), stuurt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens door Google. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

 

YOUTUBE VIDEOPLUGIN

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de YouTube-videoplug-in in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus die we gebruiken, verzonden naar Google en vervolgens verwerkt door Google, alleen als u een Video afspelen.

 

7.2 GEBRUIK VAN FACEBOOK-DIENSTEN

GEBRUIK VAN FACEBOOK PIXEL

We gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de technologieën van Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met de Facebook Pixel worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen zoals het bezoeken van een website of nieuwsbriefregistratie) automatisch verzameld en opgeslagen, van waaruit u gebruiksprofielen worden gemaakt door pseudoniemen. Als onderdeel van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook gehashte informatie verzameld en opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden, waarmee individuen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Voor dit doel wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook-pixel wanneer u onze website bezoekt, waardoor uw browser automatisch wordt herkend wanneer u andere websites bezoekt met behulp van een pseudoniem CookieID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit, in het bijzonder gepersonaliseerde en groepsgebaseerde advertenties.

De informatie die automatisch door Facebook-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server die wordt beheerd door Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als de gegevensoverdracht naar de VS onze verantwoordelijkheid is, is onze samenwerking gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook [https://de-de.facebook.com/policy.php].

 

FACEBOOK-ANALYSE

Als onderdeel van Facebook Analytics worden statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gemaakt op basis van de gegevens die met de Facebook Pixel zijn verzameld over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over orderverwerking door Facebook. Uw analyse dient voor een optimale presentatie en marketing van onze website.

 

FACEBOOK-ADVERTENTIES

We gebruiken Facebook-advertenties om voor deze website op Facebook en andere platforms te adverteren. Wij bepalen de parameters van de respectieve advertentiecampagne; Facebook is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de verzending ervan naar Facebook Ierland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Facebook Ireland valt hier niet onder.

 

Op basis van de statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website die zijn gemaakt via Facebook Pixel, voeren we groepsgerichte advertenties uit op Facebook via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. Als onderdeel van de uitgebreide gegevensvergelijking (zie hierboven) die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen, treedt Facebook op als onze verwerker.

 

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door Facebook Pixel en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren we gepersonaliseerde advertenties uit via Facebook Pixel Remarketing.

 

Via Facebook Pixel Conversions meten wij uw daaropvolgend gebruiksgedrag voor webanalyse en event tracking indien u via een advertentie van Facebook Ads op onze website bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Facebook.

 

7.3 ANDERE AANBIEDERS VAN WEBANALYSE EN ONLINE MARKETING DIENSTEN

  1. SOCIALE MEDIA

8.1 SOCIALE PLUGINS VAN FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST, ADDTHIS

Sociale knoppen worden gebruikt door sociale netwerken op onze website. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij een bezoek aan onze website geen verbinding wordt gemaakt met de servers van de betreffende provider. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser, daar kunt u bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop drukken.

 

8.2 ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST

Als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG aan de respectieve social media-exploitant, wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden, van waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de onderstaande providers. Mocht u hierbij nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook, wordt gewoonlijk naar een Facebook-server gestuurd , Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt gewoonlijk naar een Facebook-server gestuurd , Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] is een aanbieding van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

 

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] is een aanbieding van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De automatisch door Pinterest verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

 

  1. CONTACT MOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

Als slachtoffer hebt u de volgende rechten:

 

 * Volgens artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;

 * In overeenstemming met artikel 16 AVG, het recht om onmiddellijk de correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken;

 * Volgens artikel 17 AVG het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking * om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

    * om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

    * om redenen van algemeen belang of

    * zur Geltendmachung, Ausübung of Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

  

  

 * In overeenstemming met artikel 18 AVG heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt als * u de juistheid van de gegevens betwist;

    * die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung kunhnen;

    * we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of

    * U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;

  

  

 * gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu nodig;

 * gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel Können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

 

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze afdruk.

 

recht op

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet om onze legitieme belangen te beschermen, die de overhand hebben in de context van een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Als de verwerking ten behoeve van direct marketing is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien.

 

Na uw rechterhand zullen wij uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor deze doeleinden, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of kunnen aantonen er als de verwerking van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van Juridische claims dienen.

 

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor directmarketingdoeleinden is. Dan zullen we uw persoonsgegevens voor dit doel niet verwerken.

 

 

Privacybeleid gemaakt metrechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Niet genoeg items beschikbaar. Slechts [max] over.
Zoek verlanglijstjeVerwijderen van verlanglijstje
Mandje

Uw winkelwagen is leeg

Return To Shop

Bestelreferentie toevoegen Bewerk ordernota
Waardeer verzending
Voeg een kortingsbon toe

Waardeer verzending

Voeg een kortingsbon toe

De couponcode werkt op de afrekenpagina